1. 27/06 Digital Art Force

    1. What impact does the purchase of a digital work of art have on an organisation or museum? How are digital works of art best preserved for the long term? On June 27th 2013, the Digital Art Force (DAF) will organize a seminar focusing on these issues at The New Institute. The DAF is a partnership between LIMA, the SMBK (Foundation for the Conservation of Contemporary Art), DEN and The New Institute.
    2. Op 27 juni 2013 organiseert de Digital Art Force (DAF) in Het Nieuwe Instituut een studiedag over over digitale kunst: verzamelen, documenteren, beheren en presenteren. De hele dag staat in het teken van de vaak vluchtige mediakunst. De DAF bestaat uit een samenwerking tussen LIMA, het SMBK (Stichting Behoud Moderne Kunst), DEN en Het Nieuwe Instituut.
    1. The entire day is dedicated to collecting, documenting, managing and preserving the often unstable media art forms. The program will kick off with several presentations by specialists in the field of new media art preservation. Scheduled speakers include Margriet Schavemaker (head of collection and research at the Stedelijk Museum), Marco de Niet (Director DEN), Karin van der Heiden (digital collections consultant) and Annet Dekker (researcher). Planned in the afternoon are four workshops including the do’s and dont’s of digital preservation and the presentation and documentation of digital works of art. Participants have their choice of attendig two of theworkshops.

     The Digital Art Force was formed through a collaborative effort between the Virtual Platform, NIMK, SBMK and DEN and is committed to optimal management and conservation of digital art. In 2012, the four institutions pooled their resourses to create the publication Born-digital kunstwerken in Nederland, addressing the problematics surrounding collection management and presentation of digital art. NIMK closed it’s doors at the end of 2012 and LIMA has since taken over NIMK’s role in the partnership.

     The seminar will take place from 10.00 – 17.00 in the New Institute in Rotterdam. Admission is 50 euros per person and is free for institutions that are members of the SBMK. Registration is possible via the DEN website where you’ll also find more news over the day’s schedule and the DAF project.


    2. Het programma start met verschillende presentaties door specialisten. Sprekers zijn Margriet Schavemaker (hoofd Collectie en onderzoek Stedelijk Museum), Marco de Niet (directeur DEN), Karin van der Heiden (adviseur digitale collecties) en Annet Dekker (onderzoeker). In de middag worden vier workshops gegeven over do’s and don’ts bij digitale duurzaamheid, presentatie en documentatie van digitale kunstwerken. Deelnemers kunnen twee workshops naar keuze volgen.

     De Digital Art Force komt voort uit een samenwerking tussen Virtueel Platform (onderdeel van Het Nieuwe Instituut), NIMk, SBMK en DEN, en zet zich in voor een beter beheer en behoud van digitale kunst. In 2012 brachten de vier instellingen gezamenlijk de publicatie Born-digital kunstwerken in Nederland uit; een onderzoek rondom de problemen omtrent het verzamelen, beheren en presenteren van digitale kunst. Na de opheffing van het NIMk eind vorig jaar heeft LIMA de rol in dit samenwerkingsverband overgenomen.

     De studiedag vindt plaats van 10.00 t/m 17.00, in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Entree is 50 euro per persoon en is gratis voor instellingen die zijn aangesloten bij de SBMK. Inschrijvingen zijn mogelijk via de website van DEN. Hier is ook meer nieuws te vinden over de dag en het DAF project.

22.6.–20.10.2013